GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

O škole

Zahraniční kontakty

Již od roku 1980 udržuje škola úzké kontakty s Albert Einstein - Gymnasium Magdeburg (dříve Humboldt gymnásium Magdeburg). Pravidelně se uskutečňuje výměna skupiny českých a německých studentů, kteří tráví týden v hostitelské rodině. Naši studenti tak mají možnost prohloubit si své znalosti němčiny, současně poznají odlišnou mentalitu i zvyky v Německu, navštíví významná německá města s bohatou historií a zajímavá místa v jejich okolí. Tento program probíhá jednou za 2 roky.
Tradiční výměny jsou realizovány i s nizozemskou střední školou z města Gouda. Studenti také žijí týden v "nové" rodině. Tyto výměny se uskutečňují každé dva roky (střídání s Německem). Vedle náplně komunikační a projektové je součástí realizace i snaha o co nejlepší poznání hostitelské země. Hlavním jazykem při těchto výměnách je angličtina.
Studenti francouzského jazyka mají možnost absolvovat poznávací zájezd do Francie. Při týdenním pobytu v některé zajímavé oblasti této země poznávají prakticky to, co probírali v hodinách francouzštiny a pochopitelně si ověřují vlastní úroveň jazyka. Cíle se pravidelně mění od Paříže, přes Francouzské Středohoří až do Provance.
Také Anglie je cílem návštěv našich studentů. Vzhledem k důležitosti tohoto jazyka se škola snaží dát studentům možnost kontaktu s rodilými Angličany, aby si tak zdokonalili svou výslovnost a rozšířili slovní zásobu. Je to i příležitost lépe poznat historii Anglie.

Od roku 2010 se studenti naší školy účastní výměnného pobytu na Ukrajině. Partnerem je město Dubno a český krajanský spolek Stromovka. Týden v rodinách volyňských Čechů je nejen školou k procvičení ruského jazyka, ale také neobvyklou příležitostí k poznání odlišné kultury a životních hodnot. Nedílnou součástí cest je také "odborný" program, kde se pokoušíme i o praktický význam. Sbírali jsme lidovou slovesnost, pomáhali s údržbou českého hřbitova na Ukrajině apod.

Každý školní rok nabízíme studentům lyžařský zájezd do Alp, kde se mohou zdokonalit pod vedením našich instruktorů. Existence tohoto zahraničního kurzu není na úkor základního lyžařského kurzu v sekundě. Do Rakouska vyrážejí studenti vyššího gymnázia.
Naše předmětová komise dějepisu pořádá exkurze do Itálie. Cílem je získání praxe a lepší orientace v dějinách umění. Koná se jednou za 3 roky.