GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro uchazeče o studium

Příjímací zkoušky 2018

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO UCHAZEČE
ČTYŘLETÝCH A OSMILETÝCH OBORŮ

 

MŠMT podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a iném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2017/2018.


Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na dny:


1. TERMÍN:

  • 12. DUBNA 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
  • 13. DUBNA 2018 – pro obory osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:

  • 16. DUBNA 2018 - pro čtyřleté obory vzdělávání
  • 17. DUBNA 2018 - pro obory osmiletých gymnázií

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na dny:

  • 1. TERMÍN: 10. KVĚTNA 2018
  • 2. TERMÍN: 11. KVĚTNA 2018