GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Projekty

Profesní rozvoj

 Výuka cizích jazyků

Od 1. 1. 2013 se rozběhly kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilé, které jsou hrazeny z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Oba kurzy vede Mgr. Jitka Kosařová. Kurzy probíhají v odborné učebně, která byla rovněž vybavena z prostředků již zmíněného programu.

 

 

Interaktivní tabule

Tento kurz proběhl na naší škole 18. 6. 2013 pod vedením Mgr. Ivany Eliášové, jeho cílem bylo seznámit účastníky s programem SMART Notebook 11, ukázat jim, jak mohou díky zmíněnému programu zpestřit svou výuku, skloubit různé výukové metody. Účastníci si během kurzu vytvořili různé výukové materiály, které budou moci využít při vyučování.

 

Komunikace v obtížných a problémových situacích

Účelem tohoto kurzu, který nenechal nikoho z účastníků bez emocí a který proběhl 21. 6. 2013, bylo upozornit na změnu hodnot a postojů dnešní mládeže a ukázat, jaký postoj k tomuto trendu by měl dnešní učitel zaujmout. Součástí kurzu byly i praktické dovednosti a nechyběly ani rozbory  problémových situací a studentů, s nimiž se učitelé mohou setkat  při vyučování. Celý kurz vedl PhDr. Jan Svoboda.

 

Kurz - SYNDROM VYHOŘENÍ

Kurz syndrom vyhoření probíhal pod taktovkou PhDr. P. Novotné 20. 1. 2014. Všichni účastníci si mohli pomocí různých technik vyzkoušet svoji kreativitu, odolnost vůči stresům, zjistit si, zda na ně syndrom vyhoření nedoléhá. Všichni si zároveň uvědomili, že změna nemá člověka děsit, každý má být ke změnám otevřený a brát je jako příležitost zkusit něco nového.

 

 

Kurz WORD II.

Ve dvou dnech (30. 8. 2013 a 2. 9. 2013) se uskutečnil kurz WORD II pod vedením Mgr. J. Kotláře. Účastníci se kurzu měli možnost osvojit si používání stylů formátování, vytváření šablon, používat textová a automatická pole pro vkládání data, času, počtu stránek atp. Účastníci se tak mohli seznámit s dalšími pokročilými funkcemi tohoto textového editoru.

Kuzr  EXCEL

Pod vedením Mgr. J. Kotláře se uskutečnil 18. 12. 2013  kurz EXCEL. Jeho účastníci se naučili vytvářet tabulky, používat v nich vzorce pro výpočty,  vytvářet z tabulek grafy, používat různé druhy formátování tabulek a grafů.

Stres při práci pedagoga, jeho odstraňování a prevence

MUDr. L. Hadaš

Během tohoto semináře si účastníci nejprve objasnili základní pojmy týkající se stresu a jeho projevů. Společně vysledovali situace, které se ve školním prostředí mohou stávat příčinou stresu. Během krátkých testů a cvičení si zkusili, jak náchylní ke stresu jsou, případně zda stresem již netrpí. Poté si všichni prakticky vyzkoušeli různá relaxační cvičení, kterými lze příznaky stresu mírnit. Zajímavá byla interaktivní metoda, kdy jednotliví účastníci zkoušeli, zda narušení jejich intimní zóny by mohlo vyvolat stres apod.

 

Práce v týmu

Mgr. M. Jiřička

Tento kurz byl převážně interaktivní, jeho cílem bylo zjistit, zda jednotliví účastníci jsou týmoví hráči, jakou roli v týmu zastávají, zda jim ta role vyhovuje, jsou s ní spokojeni. Mnozí si svou pozici poté i utvrdili při rozmanitých činnostech a skupinové práci.

 

  

Asertivní jednání

PhDr. J. Mervartová

Součástí tohoto semináře nebylo ani tak jednotlivé účastníky poučit o asertivitě, ale rozebrat s nimi případové studie a technikou supervize je ujistit, zda jednali správně asertivně, nebo jejich jednání bylo pasivní, případně agresivní. Velkým přínosem bylo to, že všichni pracovali s případovými studiemi, které sami znali a které jsou tedy ze školního prostředí.