GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro naše studenty

Studentský parlament

Studentský parlament při Gymnáziu Františka Martina Pelcla je dobrovolnou studentskou organizací, která vznikla na začátku školního roku 2010. Všichni jeho zástupci vykonávají svou činnost dobrovolně a bez nároků na finanční odměny, či jakékoliv úlevy.

Cíle studentského parlamentu:

 • rozvoj vzájemné komunikace,
 • posílení vztahů mezi studenty, učiteli, vedením a ostatními pracovníky školy,
 • zintenzivnění komunikace mezi studenty a vedením školy,
 • spoluúčast žáků na organizaci školy,
 • možnost studentů vyjadřovat své názory, podněty a připomínky k chodu školy a aktivně přistupovat k jejich řešení,
 • zlepšení klimatu školy, zvýšení pocitu sounáležitosti se školou,
 • upevňování povědomí o svých povinnostech a právech a učení se zodpovědnosti za svou práci a úkoly,
 • podpora  iniciativy, která by přicházela s novými nápady na zlepšení fungování školy
  a studentský život v ní,
 • pomoc škole při realizaci školních akcí.


Činnost studentského parlamentu:

 • snaží se sledovat podněty studentů k chodu gymnázia a v rámci svých možností řešit případné problémy přímo se zástupci vedení gymnázia,
 • zodpovídá mnohé otázky studentů, ale také tlumočí stanoviska a prosby vedení školy,
 • snaží poskytovat informace k chodu gymnázia a studijním záležitostem,
 • snaží se podporovat iniciativy z řad studentů, které mohou zajímavě oživit nebo zlepšit život studentů na gymnáziu,
 • spolupodílí se na školních a mimoškolních akcích, např. sběr starého papíru, burza učebnic nebo zakončení školního roku.


Schůzky studentského parlamentu:

 • parlament se v průběhu roku schází dle aktuální potřeby ve volném čase studentů nebo o velkých přestávkách, minimálně jednou měsíčně,
 • z každého zasedání je pořízen zápis, který je volně k nahlédnutí na webu školy.


Proč se stát členem studentského parlamentu:

 • získáte možnost ovlivnit dění ve škole,
 • práce ve studentském parlamentu není příliš časově náročná,
 • získáte cenné zkušenosti.


Kdy se obrátit na studentský parlament:

 • v případě organizačních, technických, studijních a materiálních problémů,
 • jako jediný zastupující orgán studentů může studentský parlament projednávat problémy studentů s vedením gymnázia či jednotlivými kabinety,
 • jedná-li se o drobný problém či dotaz, který je pouze oborového charakteru či se týká jedné skupiny, pak by se studenti měli obrátit na svého zvoleného zástupce, který má možnost tuto záležitost řešit,
 • jedná-li se o problémy či dotazy celoškolního charakteru, pak se studenti mohou obrátit přímo na vedení studentského parlamentu.


Realizační tým
koordinátorky: Mgr. Kateřina Provazníková, Mgr. Pavlína Školníková


stálí členové:
Třída 1.A8 – Karolína Solárová (zástup Ondřej Felcman)
Třída 2.A8 – Kateřina Rolečková (zástup Adéla Kalousová)
Třída 3.A8 – Aneta Havranová (zástup Zuzana Černíková)
Třída 4.A8 – Václav Till (zástup Jiří Samek)
Třída 5.A8 – Ondřej Matějíček
Třída 6.A8 – Dominika Hovadová (zástup Martin Buločkin)
Třída 7.A8 – Tereza Dýčková (zástup Markéta Hájková)
Třída 8.A8 – Kryštof Polák, předseda parlamentu (zástup Jan Vaník)
Třída 1.A4 – Adéla Dočkalová (zástup Jan Benc)
Třída 1.B4 – Veronika Ročková (zástup Veronika Tichá)
Třída 2.A4 – Miroslav Markov (zástup Jiří Ciran)
Třída 2.B4 – Eliška Prokopcová (zástup Jan Voráček)
Třída 3.A4 – Štěpánka Beránková
Třída 3.B4 – Lucie Váňová (zástup Tereza Matoušková)
Třída 4.A4 – Ondřej Bek (zástup Denisa Světelská)
Třída 4.B4 – Viktorie Pavlová