GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

O škole

Nadační fond Heřmana Astera

Založen a financován panem Heřmanem Asterem, který absolvoval Gymnázium F. M. Pelcla v roce 1952. V současné době žije v USA.

Fond poskytuje finanční prostředky na:

  • Vyplácení stipendia profesora Jana Dostála a stipendia profesora Václava Pospíšila podle Stipendijního řádu Gymnázia F. M. Pelcla. Tento stipendijní řád byl v souladu s § 168 odst. 1 písm. c) školského zákona schválen Školskou radou Gymnázia Františka Martina Pelcla Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 dne 17. 10. 2014. 

Vydání tohoto stipendijního řádu bylo odsouhlaseno zřizovatelem školy.