GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Dokumenty

Příjímací řízení
Přihláška SŠ
Informace pro osmileté
Informace pro čtyřleté
Kritéria pro čtyřleté
Kritéria pro osmileté
Přijímací řízení 8letý studijní obor
Přijímací řízení 4letý studijní obor
Školská rada
Zápis ze zasedání školské rady 12.10.2021
SRPG
Stanovy SRPG
Zápis členské schůze říjen 2021
Rozpočet SRPG
Zápis z rady SRPG únor 2022
Nadační fond Heřmana Astera
Dodatek č. 2
Dodatek č. 1
Udělená stipendia
Stipendijní řád
Žádosti
Žádost o ZTV
Omluvenka
Žádost o změnu volitelného předmětu
Žádost o přestup na GRK
Dokumenty školy
Turistická vizitka
Zařazení studentů do ZTV
Školská rada
Školní řád
Klasifikační řád
Volitelné předměty V-6.0
ŠVP NG - V 6.0
ŠVP VG - V-6.0
Žádost o nové rozhodnutí
Seznam učebnic 2022-2023
Volební řád školská rada
SVP_NG_v.7.0
Výroční zpráva 2020-2021
Rozpočtový výhled 2022-2023
rozpočet 2021
Mzdová účetní
Rozpočtový výhled 2023-2024
Rozpočtový výhled příspěvkových organizací R0606
Maturita
Seznam četby
Maturitní četba - seznam - vzor
Maturitní témata 2022
Profilová část MZk pro šk. r. 2021/2022
Semináře
Seminář z fyziky
Seminář dějiny 20. století
Seminář dějiny úmění
Seminář z matematiky
Seminář z biologie
Seminář z výpočetní techniky
Seminář logika a testy
Volitelné předměty
Volitelný anglický jazyk
Volitelná biologie
Volitelný dějepis
Volitelná deskriptivní geometrie
Volitelný francouzský jazyk
Volitelná fyzika
Volitelná chemie
Volitelná matematika
Volitelný německý jazyk
Volitelná psychologie
Volitelný ruský jazyk
Volitelný španělský jazyk
Volitelné společenské vědy
Volitelná výpočetní technika
Volitelný zeměpis
Výběr volitelné předměty
Online výuka
Pravidla pro psaní seminárních prací
Nová učebnice Fyziky - titulní strana
Nová učebnice Fyziky - ukázka