GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Dokumenty

Příjímací řízení
Přihláška SŠ
Informace pro osmileté
Informace pro čtyřleté
Kritéria pro čtyřleté
Kritéria pro osmileté
Výsledková listina 4leté
Výsledková listina 8leté
Školská rada
Zápis ze školské rady 3. 10. 2018
Zasedání školské rady 06/19
Volby do parlamentu 2019-2020
Zápis ze školské rady 09.10.2019
Zápis školské rady 10.06.2020
Zápis rady 07.10.2020
Skotsko
Formulář Skotsko
Historické Skotsko
Všeobecné podmínky CK
Pojištění
Pojistné podmínky
Limity plnění
SRPG
Členská schůze 15-16
Členská schůze 9. 2017
Návrh příspěvků 2017-2018
Stanovy SRPG
SRPG říjen 2018
GFMP 2018-2019
Zápis rady říjen 2019
Rozpočet SRPG říjen 2019
Zápis z rady SRPG leden 2021
Nadační fond Heřmana Astera
Dodatek č. 2
Dodatek č. 1
Udělená stipendia
Stipendijní řád
Přehled hospodaření za rok 2016
Žádosti
Žádost o ZTV
Omluvenka
Žádost o změnu volitelného předmětu
Žádost o přestup na GRK
Dokumenty školy
Turistická vizitka
Výběrové řízení PC 2017
Zařazení studentů do ZTV
Školská rada
Úspěchy našich studentů 2017/2018
Rozpočet
Rozpočet PO 2018
Výzva k podání nabídek vč. ZD_Gymnázium F. M. Pelc
Vysvětlení, změna, doplnění ZD
Vysvětlení ZD č. 2_3. 4. 2019
Vysvětlení ZD č. 3_4. 4. 2019
Školní řád
Klasifikační řád
Výroční zpráva 2018-2019
Volitelné předměty V-6.0
ŠVP NG - V 6.0
ŠVP VG - V-6.0
ŠVP-NG-5.0
příloha volitelné předměty 5.0
ŠVP-VG-5.0
Doporučení KHSHK - korona virus
Žádost o nové rozhodnutí
Seznam učebnic 2021-2022
Rozpočtový výhled příspěvkových organizací
Volební řád školská rada
zákon - školská rada
Oznámení o konání voleb do ŠR
Souhlas s kandidaturou
Maturita
Seznam četby
Maturitní četba - seznam - vzor
Maturitní témata 2021
Semináře
Seminář z fyziky
Seminář dějiny 20. století
Seminář dějiny úmění
Seminář z matematiky
Seminář z biologie
Seminář z výpočetní techniky
Seminář logika a testy
Volitelné předměty
Volitelný anglický jazyk
Volitelná biologie
Volitelný dějepis
Volitelná deskriptivní geometrie
Volitelný francouzský jazyk
Volitelná fyzika
Volitelná chemie
Volitelná matematika
Volitelný německý jazyk
Volitelná psychologie
Volitelný ruský jazyk
Volitelný španělský jazyk
Volitelné společenské vědy
Volitelná výpočetní technika
Volitelný zeměpis
Výběr volitelné předměty
Online výuka
Pravidla pro psaní seminárních prací
Nová učebnice Fyziky - titulní strana
Nová učebnice Fyziky - ukázka
Covid Noc vědců
Program noc vědců