GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Dokumenty

Školská rada
Zápis ze školské rady 3. 10. 2018
Zasedání školské rady 06/19
Skotsko
Formulář Skotsko
Historické Skotsko
Všeobecné podmínky CK
Pojištění
Pojistné podmínky
Limity plnění
SRPG
Členská schůze 15-16
Členská schůze 9. 2017
Návrh příspěvků 2017-2018
Stanovy SRPG
SRPG říjen 2018
GFMP 2018-2019
Nadační fond Heřmana Astera
Dodatek č. 2
Dodatek č. 1
Udělená stipendia
Stipendijní řád
Přehled hospodaření za rok 2016
Žádosti
Žádost o ZTV
Omluvenka
Žádost o změnu volitelného předmětu
Žádost o přestup na GRK
Přihláška přijímací řízení
Dokumenty školy
Turistická vizitka
Výběrové řízení PC 2017
Zařazení studentů do ZTV
Školská rada
Úspěchy našich studentů 2017/2018
Rozpočet
ŠVP nižší gymnázium
ŠVP vyšší gymnázium
Rozpočet PO 2018
Pozvánka do výuky pro žáky 5. tříd
Pozvánka do výuky pro žáky 9. tříd
Dny otevřených dveří
Výroční zpráva 2017-2018
Výzva k podání nabídek vč. ZD_Gymnázium F. M. Pelc
Vysvětlení, změna, doplnění ZD
Vysvětlení ZD č. 2_3. 4. 2019
Vysvětlení ZD č. 3_4. 4. 2019
Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Odvolání k přijímacímu řízení
Výsledky 2. kola přijímacího řízení
Výsledky 2. kola přijímacího řízení II.
Školní řád
Klasifikační řád
Seznam učebnic 2019/20
Maturita
Seznam četby
Maturitní témata 18/19
Maturitní četba - seznam - vzor
Semináře
Seminář z fyziky
Seminář dějiny 20. století
Seminář dějiny úmění
Seminář z matematiky
Seminář z biologie
Seminář z výpočetní techniky
Seminář logika a testy
Volitelné předměty
Volitelný anglický jazyk
Volitelná biologie
Volitelný dějepis
Volitelná deskriptivní geometrie
Volitelný francouzský jazyk
Volitelná fyzika
Volitelná chemie
Volitelná matematika
Volitelný německý jazyk
Volitelná psychologie
Volitelný ruský jazyk
Volitelný španělský jazyk
Volitelné společenské vědy
Volitelná výpočetní technika
Volitelný zeměpis
Výběr volitelné předměty
Online výuka
Pravidla pro psaní seminárních prací
Nová učebnice Fyziky - titulní strana
Nová učebnice Fyziky - ukázka