GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro uchazeče o studium

Příjímací zkoušky 2019

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36, vyhlašuje v souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku níže uvedených oborů středního vzdělání.

 

Kód oboru Název oboru Bude přijato max Délka studia Forma studia
79-41-K/41 gymnázium 60 žáků 4 roky denní
79-41-K/81 gymnázium 30 žáků 8 roků denní


Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:


Čtyřleté studium:

 • 1. termín – 12. 4. 2019
 • 2. termín – 15. 4. 2019

Osmileté studium:

 • 1. termín – 16. 4. 2019
 • 2. termín – 17. 4. 2019

Náhradní termín pro všechny obory vzdělávání je stanoven na tyto dny:

 • 1. termín – 13. 5. 2019
 • 2. termín – 14. 5. 2019

 

Přihlášky je třeba podat tak, aby nejpozději do 1. března 2019 byly doručeny do kanceláře školy.

 • Do přihlášky, prosíme, uvádějte jméno a podpis toho zákonného zástupce, který bude následně se školou komunikovat (přebírat rozhodnutí – osobně i písemně, případně podávat odvolání). Škola nemůže vydávat dokumenty jiné osobě, než je uvedena v přihlášce.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

 

Tiskopis přihlášky formátu pdf lze stáhnout zde: Přihláška

Kritéria hodnocení PZK
Čtyřletý i osmiletý studijní obor

Povinné součásti přijímacícho řízení jsou:

 

 • Průměrný prospěch ze ZŠ,
 • jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Průměr prospěchu ze ZŠ se vyhodnocuje podle údajů na přihlášce ke studiu za poslední dva roky na základní škole (z 2. pol.  předposledního roku a 1. pol. posledního roku - z jejichž průměru se určují body do závěrečného pořadí).

Body za průměr propěchu: 1,00 – 1, 20 = 25 bodů, 1,21 – 1,40 = 20 bodů, 1,41 – 1,60 = 15 bodů, 1,61 - 1,80 = 10 bodů, 1,81-2,00 = 5 bodů, 2,01 – a více = 0 bodů

Z celkového výsledku povinných součástí příjímacího řízení činí průměr ze ZŠ 20 %, jednotný test z ČjL 40 %, jednotný test z M 40 % (tzn. maximálně 25 bodů za prospěch, 50 bodů za jednotný test z ČjL, 50 bodů za jednotný test z M). Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 40 bodů.

Úspěšní účastníci individuálních znalostních okresních, krajských a celostátních soutěží vyhlašovaných MŠMT mohou získat body navíc podle následujících pravidel:

 • Okresní soutěže: za 1. místo 6 bodů, za 2. místo 4 body, za 3. místo 2 body
 • Krajské soutěže: za jakékoli umístění na 1. - 5. místě 6 bodů
 • Celostátní kolo: za jakékoli umístění na 1. - 5. místě 6 bodů

Tyto dodatečné body se přičítají k celkovému skóre za výsledky přijímacích testů a prospěch.

Dokladem o umístění v soutěži je originál diplomu, nebo výsledková listina potvrzená organizátorem soutěže. Uznávají se pouze doklady s rokem vydání 2017 nebo později.

Doklady musí být doručeny do kanceláře školy do 11. 4. 2019.

(diplomy budou po ověření pracovníky školy vráceny uchazeči)

 

Doplňková kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/20
(Pro případ rovnosti celkového skóre ve výsledném pořadí)

 1. Dosažené body z matematiky u přijímací zkoušky. Při jejich rovnosti b)

 2. Dosažené body z českého jazyka  u přijímací zkoušky. Při jejich rovnosti c)

 3. Větší počet bodů za soutěže.

 4. Lepší průměrná známka z M na konci 8. a v pololetí 9. třídy, resp. na konci 4. a v pololetí 5.
  třídy

 5. Lepší průměrná známka z Čj na konci 8. a v pololetí 9. třídy, resp. na konci 4. a v pololetí 5.
  třídy

 6. Lepší průměrná známka z Ag na konci 8. a v pololetí 9. třídy, resp. na konci 4. a v pololetí 5.
  třídy

 7. Vyšší počet bodů z otevřených úloh z matematiky.

 8. Vyšší počet bodů z otevřených úloh z českého jazyka a literatury.

 9. Postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3. úlohy testu z matematiky.

 10. Postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3. úlohy z českého jazyka a literatury.