GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro uchazeče o studium

Proč studovat na naší škole

 • Skvělá dostupnost školy v centru města, bezbariérový přístup do všech částí školy.
 • Výborné materiální zabezpečení
  • budova po generální opravě
  • výukové prostory kvalitně vybaveny (PC, dataprojektory, interaktivní tabule, odborné laboratoře)
  • zabezpečeno kvalitní stravování ve školní jídelně v blízkosti školy (výběr ze tří jídel, pestrá nabídka salátů)
  • venkovní učebna a moderní hřiště

 

 • Podpora pro zahájení studia
  • adaptační kurz pro studenty čtyřletého studia
  • adapťáček pro studenty osmiletého studia

 

 • Kvalita vzdělávacího procesu
  • vysoká úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na VŠ
  • od 3. ročníku pestrá nabídka volitelných předmětů: deskriptivní geometrie, výpočetní technika, cizí jazyky, psychologie, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, společenské vědy
  • od 4. ročníku další volitelný seminář: logika a testy, fyzika, biologie, dějiny 20. století, výpočetní technika, dějiny umění
  • výuka základů administrativy na PC jako nepovinný předmět
  • posílena výuka cizích jazyků a informatiky

 

 • Široká nabídka cizích jazyků
  • možnost studia angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny
  • příprava k vykonávání mezinárodních jazykových zkoušek
  • latina, čínština

 

 • Podpora studentů s mimořádnými sportovními výkony
  • individuální přístup v organizaci výuky
  • úzká spolupráce s Oblastním centrem talentované mládeže – Badminton Rychnov n. Kn.
  • spolupráce s dalšími sportovními kluby a s klubem šachistů
  • lyžařský zájezd do rakouských Alp
  • k dispozici velká Sportovní hala Romana Šebrleho, malá sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna

 

 • Další školní a mimoškolní aktivity
  • volnočasové aktivity (sport, kroužky)
  • odborné exkurze, poznávací a pobytové zahraniční exkurze
  • kulturní vyžití – divadlo (Hradec Králové), filharmonie (Praha)
  • Schützův pohár v basketbalu
  • pomoc při organizaci charitativních sbírek
  • studentské maturitní plesy
  • vánoční program