GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Projekty

S buřinkou k moudrosti

 CZ.1.07./1.5.00/34.0429

Projekt realizován v období 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových didatických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli.

V rámci tohoto projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků střední školy.
  • Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů.
  • Zlepšování sociálního klimatu ve škole. Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí.
  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
  • Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků.
  • Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí.