GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Projekty

Revitalizace školního hřiště

Gymnázium F. M. Pelcla připravuje projekt na revitalizaci prostoru mezi budovou školy a kinem. Cílem je zachování funkce hřiště, které již nevyhovuje a to ve 2/3 stávající plochy. Antukový povrch by měl být v rámci této rekonstrukce nahrazen umělým. V 1/3 pozemku (nejblíže ulici Hrdinů odboje), pak vznikne parková úprava s altánem sloužícím jako venkovní učebna. Nejviditělnějšími změnami při pohledu z ulice bude odstranění (resp. výrazné odsunutí) stávajícího bezpečnostního oplocení kolem hřiště a také větší množství zeleně, která zde bude v rámci projektu vysazena. Tato nahradí lípy stojící uvnitř aktuálního hřiště. Stromořadí kolem ulice Hrdinů odboje zůstane zachováno v plném rozsahu. Začátek plánovaných prací je předpokládán na září – říjen 2013.