GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Projekty

Motivation² + Talent = Success

AKTUÁLNĚ

Již druhým mezinárodním setkáním pokračoval v červnu Erasmus projekt Motivation + Talent = Success, ve kterém rychnovské gymnázium spolupracuje se středními školami z Belgie, Kypru a Polska. Právě na setkání v polské Legnici jsme se možná těšili nejvíce, neboť jejich gymnázium je ze všech škol zapojených do projektu našemu nejpodobnější. Proto se na setkání živě diskutovala témata jako inkluze, kariérní řád a slučování škol, došlo i na začlenění migrantů a jejich dětí do učebního procesu. Jako učitelé jsme dostali šanci poznat, jak se cítí člověk, který v podstatě ničemu nerozumí – a to nemluvíme jen o jazyce, ale například i o nepochopení pravidel (zde jsme se inspirovali a chystáme podobnou zážitkovou hodinu s našimi studenty na závěrečné dny školního roku).

 

 

 

Reprezentanti jednotlivých zemi přivezli s sebou na setkání výsledky svých zkoumání, zpracované dotazníky a i nahrávky z výuky, abychom mohli dojít ke společným závěrům, kde motivace studentů nejvíce pokulhává a jak ji efektivně nastartovat. Kupodivu se ukázalo, že přes odlišnosti našich škol jsou studenti všude víceméně stejní a mají tytéž problémy. My jako učitelé jsme se zaměřili na praktická cvičení paměti a efektivní metody učení, které jsou jedním z klíčových předpokladů pro zvládnutí současného návalu informací ze všech stran.

Pobyt jsme zakončili návštěvou historického centra Wroclawi a po návratu zpět do Rychnova jsme se vrhli nejen na aplikaci získaných poznatků, ale především na přípravu dalšího setkání, které už pomalu klepe na dveře – poslední zářijový týden se všichni sejdeme zde u nás v podhůří Orlických hor.

Odkaz na oficiální stránky

 

CÍLE PROJEKTU

Nezaměstnanost mladých, pokračující ekonomická krize, nedokončení školní docházky, výzvy vyplývající z diverzity... Když se začtete do dnešních zpráv, pomyslíte si, že budoucnost našich studentů nevypadá dobře. Tímto projektem chceme nalézt světlé stránky a lepší metody, jak připravit studenty na jejich profesionální kariéru.

Věříme, že zásadním úkolem je MOTIVACE. Společnosti a organizace budou vždy potřebovat motivované lidi. Chápeme, že všeobecné kompetence jsou také nutné, ale motivace je nejdůležitějším úhelným kamenem. Jestliže chybí, studentům se otevírá méně příležitostí. Proto chceme najít způsoby, jak umožnit studentům nazírat školu jako příležitost, místo k růstu, k lepší přípravě pro budoucnost a skutečný (profesní) život. Některým studentům se škola jeví jako "nutné zlo", se kterým je nutno se smířit, ale význam a důležitost dobrého vzdělání jim uniká. Příčin je několik. Ale co je ještě důležitější, je fakt, že školy sdružené v tomto programu se s tím nehodlají smířit.

Chceme využít tento projekt, abychom zjistili, jak zvýšit motivovanost našich studentů. Uvědomujeme si, že neobjevíme zázračný vzoreček, kterým tyto problémy jednou provždy odstraníme, ale vidíme, že každá z těchto škol již začala s malými projekty na zlepšování studentského přístupu ke vzdělání. Můžeme se učit jeden od druhého a převzít zkušenosti, které u partnerů fungují. Pohled druhých na naši školu nám může otevřít oči.

Jeden z možných úhlů, na který se chceme zaměřit, jsou rozdílné talenty našich studentů. Máme studenty, kteří se účastní různých soutěží, např. tanečních, filmařských, herních, návrhářských atd. Našim studentům určitě nechybí kompetence jako výdrž, snaha zlepšovat se apod. Vidíme, že poté mohou prokazovat stejné kompetence v jiných oblastech, ale ne vždy nutně ve třídě při výuce. Přitom jejich přenos musí být možný. Chceme, aby si uvědomili a zažili, že jestli zapojí své nadání a schopnosti, mohou formovat svoji budoucnost bez ohledu na to, z jakého zázemí pocházejí.