GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro naše studenty

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Provazníková 

 • konzultační hodiny: středa 14:15 – 15:00 (případně dle individuální dohody)

Náplň činnosti

 • pedagogicko-psychologické a kariérové poradenství
 • pomoc s řešením vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • pomoc s řešením náročných či problémových životních situací žáků
 • pomoc v profesní orientaci žáků
 • spolupráce na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů nebo plánů pedagogické podpory
 • spolupráce s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a vyučujícími
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, Úřadem práce, vysokými školami, zdravotnickými zařízeními, policií a dalšími institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež
 • konzultace jsou zcela diskrétní, výjimkou jsou záležitosti překračující právní rámec ČR 

Schránka důvěry

Každý z nás se může někdy dostat do situace, se kterou si neví rady. Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.

Schránka se nachází v prvním poschodí vedle kopírky. Je pravidelně vybírána a žádný problém není bezvýznamný.

 • Pravidla pro správné fungování schránky důvěry
 1. Schránku důvěry můžeš využít i pro sdělení nápadů a postřehů vedoucích ke zlepšení fungování naší školy.
 1. Můžeš se svěřit s čímkoli, co tě trápí a s čím si nevíš rady.
 2. Tvůj problém se nemusí týkat jen školy, může jít i o záležitosti v rodině či s kamarády.
 1. Vzkaz můžeš vhodit anonymně, ale měj na paměti, že správně reagovat na anonymní zprávu může být obtížné a někdy i nemožné.
 2. Pokud uvedeš své jméno, nedozví se ho bez tvého souhlasu nikdo další. Výjimkou je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření ze zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.
 3. Svoji zprávu můžeš adresovat i konkrétnímu vyučujícímu. Zalep ji do obálky a na ni napiš jméno vyučujícího, kterému má být předána.
 4. Můžeš se svěřit i s problémem, který se týká někoho ve tvém okolí, a ty mu můžeš pomoci.
 5. Schránka není určena pro vulgární, hrubé nebo posměšné zprávy, pomluvy a jakákoli lživá obvinění.

 

Informace o vysokých školách, studijních oborech a dnech otevřených dveří na VŠ

www.kampomaturite.cz

www.vysokeskoly.cz

www.vysokeskoly.com

www.studuj.to

www.sokrates.cz

www.atlasskolstvi.cz