GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro naše studenty

Semináře

 • v průběhu 3. ročníku si studenti volí 2 semináře
 • výběr semináře je závazný

 

 • kritéria při výběru semináře:
  • předmět, který budu z hlediska odbornosti na VŠ potřebovat
  • předmět, ze kterého budu dělat přijímací zkoušky na VŠ
  • předmět, ze kterého budu maturovat

 

 • informace o náplni jednotlivých seminářů je možno získat:
  • u vedoucích předmětových komisí
  • u vyučujících příslušných předmětů
  • na internetových stránkách školy – viz odkazy níže