GYMNÁZIUM FRANTIŠKA MARTINA PELCLA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odvážným štěstí přeje aneb Osm statečných na Maltě

V rámci projektu Erasmus+ se v jarních měsících postupně celkem osm pedagogů z naší školy vypravilo na Maltu, aby se tam zúčastnili týdenního intenzivního kurzu angličtiny. Cílem bylo zlepšit jazykovou vybavenost tzv. „nejazykářů“, či spíš „neangličtinářů“ tak, aby se postupně více vyučujících mohlo aktivně zapojovat do mezinárodních aktivit naší školy. Zajímá vás, co takový pobyt obnáší, čeho se naši kolegové obávali a co si z něj odnesli? Pak se začtěte do reflexe jednotlivých účastníků:

 

Mgr. Adam Kajn 

Poslední dubnový víkend jsme se s kolegou Pavlem Trejtnarem vydali jako první průzkumníci z našeho učitelského sboru na jazykový pobyt na Maltu. Pro mě zeměpisáře to ovšem nebyl pouze kurz angličtiny, ale také otevření nových geografických obzorů. Místem pobytu se nám stalo malebné přístavní město na severu ostrova ‑ Sliema. Jazykové kurzy probíhaly každý den v dopoledním a odpoledním bloku. Obě části byly vedeny zahraničními lektory, konkrétně z Irska, USA a Velké Británie. Tedy i různé druhy akcentů byly velkým přínosem. Výuka byla velmi intenzivní s důrazem na komunikaci v anglickém jazyce. Na konci týdne obdržel každý účastník kurzu absolventský certifikát.

Po skončení výuky jsme s kolegou podnikali výpravy po zajímavých místech Malty. Lokality jako Mdina, bývalé hlavní město, Marsaxlokk, přístavní rybářské město s bohatou historií, a samozřejmě metropole Valletta patří mezi nejatraktivnější místa na ostrově. Průvodcem nám byl náš bývalý kolega a kamarád Michal Čihák, který zde žije již šestým rokem. Provedl nás po místech, která bychom asi v průvodci v životě nenašli. 

Malta je svojí historií, architekturou, místními etniky, vlivem afrických, arabských a evropských kultur jednou z nejexotičtějších zemí Evropy. Vryla se mi hluboko do srdce a věřím, že to nebyla moje poslední návštěva.  

Mgr. Pavel Trejtnar

Poslední dubnový víkend jsme s kolegou Adamem Kajnem vycestovali na jazykový kurz na Maltě. Vzhledem k tomu, že jsme byli první "várka", která  byla z naší školy na tento kurz vyslána, tak jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme. Do místa kurzu jsme přiletěli o den dříve, kdy jsme se stihli aklimatizovat a navštívit hlavní město Valleta. Nástup na kurz začínal v pondělí ráno a byl rozdělen na dopolední a odpolední program. Po vstupním pohovoru jsme byli rozřazeni do skupin, ve kterých se výuka zaměřila primárně na slovní zásobu a komunikaci. V odpoledním programu se vždy rozebíralo nějaké téma a následně o něm komunikovalo. Po škole jsme se vždy vypravili objevovat jak kulturní, tak přírodní krásy Malty - např. bývalé hlavní město Mdina nebo rybářskou vesnici Marsaxlokk.

Než jsme se nadáli, tak byl konec kurzu. Poslední den nám byly předány certifikáty o absolvování a pak už zbývala jen cesta domů. Kurz byl určitě jazykové přínosný a jako bonus bylo místo konání, na které se určitě v budoucnu ještě vrátím.

Mgr. Andrea Lacková

Jazykový kurz na Maltě pro mě byl výzvou v mnoha ohledech. Šlo samozřejmě především o zlepšení komunikace v anglickém jazyce. Ve škole jsem se seznámila s novými lidmi z různých zemí, což bylo samo o sobě také velice příjemné a přínosné. V cizí zemi člověk musí hovořit anglicky nejen ve škole, ale i v obchodě, hotelu, restauraci nebo v autobuse. Za celý ten týden jsem si oživila mnoho slovíček i frází a nabyté znalosti jistě využiji třeba na letní dovolené v zahraničí. Pobyt na Maltě pro mě ale představoval mnoho kladů – podívat se do jiné země, vidět místní památky, poznat zdejší kulturu, tradiční jídlo a pití. To vše mne nabilo pozitivní energií do dalších pracovních dnů….

Studijní pobyt na Maltě se mi velice líbil a případnou další nabídku bych určitě opět ráda využila.

Mgr. Tomáš Pinka

Účast na projektu pro mě znamenala obrovskou příležitost zlepšit se v angličtině a potkat nové lidi.

Mám pocit, že díky jazykovému kurzu se celkově zlepšilo mé porozumění angličtině, dokážu rychleji reagovat a přesněji vyjádřit své myšlenky. Také jsem si rozšířil slovní zásobu a znalost gramatiky. Současně jsem měl také možnost poznat Maltu, maltskou kulturu, ale dozvědět se i řadu nových věcí o dalších evropských zemích, a to díky různorodosti skupin, do kterých jsme byli ve škole rozděleni.

Rád bych na kurz navázal a pokračoval v dalším zdokonalování své angličtiny.

Mgr. Eva Nouzová

Na přelomu května a června jsem s radostí využila příležitosti zúčastnit se intenzivního kurzu AJ v jazykové škole Maltalingua. Čas na Maltě bohužel uplynul velmi rychle, avšak zůstaly mi bohaté vzpomínky...

Nejen na zapálenou angličtinářku Camillu, díky které vypluly na povrch mé poněkud pozapomenuté znalosti a dovednosti, ale také na milé spolustudenty z celého světa. Protože se pravidelně zapojuji do mezinárodních projektů naší školy, vím, že vše brzy jistě zúročím. Některé nové metody aktivního učení, které jsem zažila při výuce s Camillou, jsem dokonce již úspěšně použila i ve svých hodinách. Velmi na mě také zapůsobila bohatá maltská historie a krajina – tu však sužuje nedostatek vláhy i hordy turistů.

A v neposlední řadě jsem ráda za milé setkání s manželi Čihákovými, našimi bývalými studenty a kolegy, kteří na Maltě již 6 let žijí a pracují.

Mgr. Eva Dobrovolná

Týdenní kurz angličtiny na Maltě v rámci projektu Erasmus+ byl pro mě skvělou příležitostí, jak se alespoň trochu rozmluvit v jazyce, s nímž coby člověk, který se jej začal učit až v dospělosti, stále zápasím.

Přiznávám, že jsem tam odlétala s jistými obavami. Ty se naštěstí velmi rychle rozplynuly. Po úvodním testu a krátkém pohovoru jsme byli rozřazeni do malých skupinek odpovídající jazykové úrovně. Díky skvělým lektorům i báječným spolužákům z různých koutů světa (Polsko, Japonsko, Brazílie, Německo a Tunisko) jsem si procvičila i obohatila svoji slovní zásobu a také načerpala nějaké inspirace do svých vlastních hodin. Výuka byla opravdu intenzivní, v dopolední 9členné a hlavně v odpolední 4členné skupince nás nenechali ani vydechnout. Samozřejmě v dobrém slova smyslu.

Jazykovou školu Maltalingua mohu všem vřele doporučit! V hodinách vládla příjemná atmosféra, nechyběl humor, a tak se z naší učebny často ozýval hlasitý smích. Po výuce jsme měli možnost účastnit se různých zájezdů, které jazyková škola pro svoje studenty denně organizovala, a poznat tak i jiná místa malebného středomořského souostroví s bohatou historií. Škoda, že ten krásný a ve všech směrech přínosný týden tak rychle utekl. A díky moc za něj! 

Mgr. Martina Marková

Ve dnech 3. – 10. 6. 2023 jsem se zúčastnila jazykového kurzu angličtiny na Maltě.

V tomto jazyce patřím k začátečníkům, a proto jsem byla zařazena do skupiny A1-A2. Mými spolužáky byli lidé z různých zemí, a tak se veškerá komunikace ve škole odehrávala jen v angličtině. V dopoledních vyučovacích blocích jsme se seznamovali se základy angličtiny, v odpoledním intenzivním kurzu jsme se věnovali tématům jako například rodina, přátelé, filmy. Ve zbývající části odpoledne jsme poznávali nejen město San Julian, ale i jeho okolí, navštívili jsme také malebné město Valletta.

Týden na Maltě utekl jako voda. Dnes už třeba vím, že začátečníkem v angličtině nejsou jen děti. Některé vyučovací metody byly inspirativní a daly by se jistě využít i ve výuce jiných předmětů.

Mgr. Helena Faltová

Do programu Erasmus + jsem se zapojila, aniž bych o tom více přemýšlela. Chtěla jsem prostě zjistit, jak zvládnu v cizojazyčném prostředí komunikovat třeba 6 hodin s úplně cizími lidmi.

Maltalingua tedy byla moje první zkušenost s výukou angličtiny v zahraničí. Vzhledem ke svému věku jsem se obávala, že budu ve škole působit jako "exot". Nebylo tomu tak. V mé skupině bylo osm studentů, z toho polovina zhruba v mém věku.

Jazykový kurz byl pro mne velmi inspirativní, kladně hodnotím rozmanité a dynamické metody, které ve výuce určitě uplatním i já. Učitelé byli velmi přátelští a atmosféra ve škole skvělá. I když mě někdy z neustálé komunikace v angličtině bolela hlava, byla jsem šťastná, že jsem si vždy se vším poradila a nakonec se dorozuměla. Vřele doporučuji všem! Ale chcete-li se zdokonalit v jazyce, týden je příliš málo. A bonusem je určitě i umístění školy na Maltě, přátelští Malťané a spousta nezapomenutelných zážitků (např. "cpaní se" do taxi na místo řidiče).

Díky za krásný týden!

Dovětek Mgr. Romany Vančákové, školní koordinátorky projektů Erasmus+:

Velice mě těší kladná slova mých kolegyň i kolegů a také jejich odhodlání naučit se něco nového. Ráda bych jen dodala, že se nám v rámci tohoto projektu podařilo ušetřit, což znamená, že na Maltu na podzim 2023 vyjedou ještě další dva naši kolegové. Navíc nám byla v lednu schválena akreditace projektů Erasmus+, která nám značně usnadní podávání žádostí o finance na další projekty. Již nyní víme, že v příštím školním roce díky tomu budou moct vyjet další kolegové na jazykové kurzy i na stínování v zahraničních školách, a hlavně budeme moci vyslat i dva studenty na dvouměsíční studijní pobyt do Španělska.

Další aktuality


16.04.2024
V PRAZE ZA LITERATUROU A HISTORIÍ
16.04.2024
Na skok do saské metropole
16.04.2024
Krajské kolo olympiády v anglické konverzaci
15.04.2024
Koncert v Rudolfinu
15.04.2024
Lyžařský výcvik třídy 2.A8 na Pomezních boudách
10.04.2024
Od helsinské konference po poslední rok 2.tisíciletí
08.04.2024
Na vlnách angličtiny k úspěchu!
05.04.2024
Psychologická exkurze
04.04.2024
Vive le français!
02.04.2024
Stínování ve Španělsku
27.03.2024
St. Patrick´s Day
25.03.2024
První jarní medaile z konverzačních soutěží
21.03.2024
Tea party s Deanem
18.03.2024
Kultur-Trip: Zittau
15.03.2024
S němčináři ze 6.A8 a 1.B4 v kuchyni aneb Němčina všemi smysly
12.03.2024
4.A8 na Valentýna v Klicperově divadle
11.03.2024
Alpy 2024
01.03.2024
Nejlepší basketbalistky na škole!
28.02.2024
Jsme certifikovaní frajeři!
26.02.2024
Deutsch ist ein Plus!
16.02.2024
Školní kolo olympiády z francouzštiny
12.02.2024
Gymnázium vzpomíná na Jiřího Šlitra
09.02.2024
Odměna za vysvědčení
17.01.2024
Krajské kolo chemické olympiády kat. B
12.01.2024
Za komiksem do knihovny
11.01.2024
Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
10.01.2024
Olympiáda z angličtiny
06.01.2024
Découvrir l'Europe: la tienne, la mienne, la nôtre – ocenění
03.01.2024
Anglicky válí i naši nejmladší
20.12.2023
5 jazyků na pódiu
19.12.2023
FUTSAL 2023
15.12.2023
Mobility in Finland – Week 5 and 6
14.12.2023
Bobřík informatiky 2023
13.12.2023
Lingvistické soutěže 2023
12.12.2023
English Competition
11.12.2023
Job Shadowing v Německu
07.12.2023
Náboj Junior
06.12.2023
MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA NA GYMNÁZIU I V NEMOCNICI
05.12.2023
Studenti v rychnovské nemocnici na ARU
04.12.2023
Spanish Students at GFMP
01.12.2023
Zdobení vánočních stromečků
30.11.2023
Od Postupimi po Helsinky se zastávkou v Chebu
29.11.2023
Cultural Exchange with Belgium 2023/2024
28.11.2023
5. ročník olympiády regionálních znalostí
24.11.2023
Rodinné drama na vesnici
23.11.2023
Cukrovar - Kuks
22.11.2023
Přírodovědný klokan
20.11.2023
Long-term mobility of three students in Nousiainen in Finland – Week 3 and 4
20.11.2023
Stříbrná přehazovaná
15.11.2023
Volejbalové debly
13.11.2023
A Trip to Prague
09.11.2023
Long-term mobility of three students in Nousiainen in Finland
08.11.2023
Stínování ve finském Nousiainenu
07.11.2023
Hodnocení studijního pobytu – kurz angličtiny na Maltě
06.11.2023
Crucial moments of British pop/rock music – Part 2
03.11.2023
Exkurze volitelné chemie
02.11.2023
Koncert - Praha
01.11.2023
Stříbrné v kraji!
25.10.2023
Fotbalový turnaj-NG
24.10.2023
OKRESNÍ A KRAJSKÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU
23.10.2023
ŽIVÉ OBRAZY
20.10.2023
Erasmus day na GFMP
19.10.2023
Ovládli jsme basket i volejbal!
19.10.2023
Přírodovědný klokan
18.10.2023
Noc vědců 2023
17.10.2023
Matematický orienťák 2023
16.10.2023
Česko-slovenská výměna slovy zúčastněných
13.10.2023
Fotbalový turnaj
11.10.2023
Cesta k pochopení moderního umění
08.10.2023
Hudební exkurze po stopách Smetany a Martinů
06.10.2023
OKRESNÍ KOLO A KRAJSKÉ FINÁLE STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR
04.10.2023
Bowling NG
03.10.2023
Mnichov není jen Oktoberfest
02.10.2023
The perfect topic to discuss in English classes? Food!
29.09.2023
Contipro
22.09.2023
Noc vědců 6. října 2023
20.09.2023
Adapťáček
20.09.2023
Adaptační kurz
14.09.2023
ZÁJEZD DO POLSKA
12.09.2023
Připravte se na studium
07.09.2023
Letní škola
03.09.2023
Kroužky 2023-24
05.07.2023
PÁTÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST JE JIŽ MINULOSTÍ
05.07.2023
Odvážným štěstí přeje aneb Osm statečných na Maltě
05.07.2023
Soudíme literární hrdiny
26.06.2023
Praktická praktika
15.06.2023
QP ve třídě 5.A8
12.06.2023
Exkurze do obou komor Parlamentu ČR
09.06.2023
Slovensko – část druhá
05.06.2023
Volejbal smíšených družstev
02.06.2023
Fotografování v hodinách VV
29.05.2023
Hosting a Foreign Student – an easy task or a difficult one?
26.05.2023
Sportovní kurz
25.05.2023
Poslední zvonění třídy 4. A4
24.05.2023
Club français
23.05.2023
Mít o kolečko víc se někdy hodí...
22.05.2023
Výměnný pobyt s Belgií, II. část
19.05.2023
Okno do minulosti
18.05.2023
Za španělskou kulturou v Praze
17.05.2023
TEN DĚLÁ TO A TEN
17.05.2023
Josef Mánes ve Valdštejnské jízdárně
16.05.2023
Naše úspěšné studentky ruského jazyka
15.05.2023
Náboj
15.05.2023
Krajské kolo chemické olympiády
13.05.2023
Exkurze AV ČR
11.05.2023
Francouzsko-český podvečer s Erasmus+
09.05.2023
Moderní historie nám není cizí
09.05.2023
Balada pro banditu
03.05.2023
Návštěva Klicperova divadla
28.04.2023
Riesenerfolg!
26.04.2023
Toulky za hudbou
24.04.2023
Projektový den na Gymnáziu E. Holuba v Holicích – De Paris aux Pȃques
19.04.2023
Velký úspěch studentů našeho gymnázia na dějepisné soutěži
14.04.2023
Den Země
11.04.2023
Morana
07.04.2023
Krásné Velikonoce všem přejí žáci a zaměstnanci GFMP
03.04.2023
Le français en s᾽amusant - Bavme se s francouzštinou
30.03.2023
Mezinárodní kemp mládeže
29.03.2023
Tolle Leistungen – skvělé výkony
28.03.2023
Okresní kolo volejbal dívky
24.03.2023
OKRESNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY
23.03.2023
Finnish Students at Gymnázium F. M. Pelcla
22.03.2023
Okresní kolo olympiády v angličtině
21.03.2023
Masopust 2023
17.03.2023
Zásady první pomoci
15.03.2023
VÝUKA NĚMČINY V TERÉNU
13.03.2023
MÁME TO NA PAPÍRU
08.03.2023
UČITEL ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA
06.03.2023
Rozhovor s Danielem Sanchezem
06.03.2023
I ti nejmenší umí
01.03.2023
Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
24.02.2023
¡Buen trabajo!
22.02.2023
S ČUSem na mezinárodní zimní kemp v Polsku
21.02.2023
Byl svatý Valentýn...
20.02.2023
Antika moderní optikou aneb Klicperovo divadlo letos podruhé
17.02.2023
Školní kolo olympiády z francouzštiny
16.02.2023
Beseda se soudci a návštěva soudu
14.02.2023
Básničky třídy 2.A4
13.02.2023
Zájezd do Rudolfina
13.02.2023
„ Well done! “
22.01.2023
Den otevřených dveří 2023
20.01.2023
Další projekt Gymnázia Františka Martina Pelcla pod hlavičkou projektů Erasmus+
09.01.2023
Zpívání za školou
20.12.2022
Advent v Paříži
19.12.2022
Výstava „Tutanchamon – jeho hrobka a poklady“
16.12.2022
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
13.12.2022
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem
09.12.2022
Le goût de l´Avent – Chuť (francouzského) adventu
07.12.2022
Mikuláš, čerti a andělé opět dorazili!
05.12.2022
Cesta za cukrem a Kuksem
01.12.2022
Studentské prezidentské volby
29.11.2022
Maryša s elektrickou kytarou v ruce aneb Klicperovo divadlo je tu zas!
28.11.2022
Vídeňské adventní ladění
28.11.2022
VÝTVARNÝ WORKSHOP
25.11.2022
R.U.R. 2.0
23.11.2022
Chemická kavárna
20.11.2022
Belgie 2022/23 
18.11.2022
4. ročník olympiády regionálních znalostí
18.11.2022
Renesanční umělec Leonardo da Vinci
11.11.2022
KNIHOBUDKA
03.11.2022
Mezinárodní zimní kemp mládeže v Polsku
01.11.2022
Bowling pro žáky NG
31.10.2022
Hyvää huomenta – Dobré ráno, Finsko!
24.10.2022
Kapusta, nebo kel?
20.10.2022
Literatura sportovně?
17.10.2022
Historická exkurze do Itálie
14.10.2022
Týden vědy ve firmě CONTIPRO
12.10.2022
2. ročníky v Domě U Černé Matky Boží
07.10.2022
Zeměpisná Exkurze
05.10.2022
HUDEBNÍ VÝPRAVA ZA PŘEDSTAVITELI KLASICKÉ HUDBY
05.10.2022
Noc vědců všemi smysly
05.10.2022
EXPERIMENT OBRÁCENÝ KONTEJNER
22.09.2022
JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK aneb ZVLÁDLI JSME TO BEZ ÚHONY
20.09.2022
Nová lavička Karla Poláčka
15.09.2022
Adapťáček 1.A8 2022
02.09.2022
Kroužky
02.08.2022
Rozvrh hodin pro školní rok 2022/23
02.08.2022
Ohlédnutí za sportovním dnem VG
19.07.2022
OHLÉDNUTÍ ZA ZAHRADNÍ SLAVNOSTÍ
07.07.2022
Exkurze do Krkonoš 22. – 24. 6.
05.07.2022
Studying abroad – one month in Strasbourg
30.06.2022
Setkání se slovenskými kamarády až po dvou letech
26.06.2022
MATHIEF 2022
25.06.2022
Zahradní slavnost 2022
22.06.2022
ZKUS MĚ ROZESMÁT (TENTOKRÁT V NĚMČINĚ)
22.06.2022
Památky rodného města F. M. Pelcla
15.06.2022
Exkurze - Trojská ZOO
14.06.2022
#socjededal
02.06.2022
Exkurze s lesy
27.05.2022
ME AS A EUROPEAN: MOBILITA VE ŠTRASBURKU
15.05.2022
DOMLUVIT SE ANGLICKY JE HRAČKA
09.05.2022
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
06.05.2022
Velký Gatsby? Ne… Jen jazz, pivo a holky v náhradním představení Zbabělci
06.05.2022
NAUČTE SE MYSLET
04.05.2022
Naši němčináři válí
04.05.2022
VYNÁŠENÍ SMRTI
02.05.2022
Erasmus+ - Mobilita na Sicílii
28.04.2022
ÚDiF
25.04.2022
Emma, Sophie a Eléna – naše Francouzky na GFMP
24.04.2022
Příprava na příjezd francouzských studentek
21.04.2022
Revizor v Divadle na Vinohradech
21.04.2022
Rychnovská francouzština v kraji
12.04.2022
Kultura v Čechách byla po dvou letech opět vzkříšena
07.04.2022
Co obnáší práce reportéra televize Nova?
07.04.2022
Studenti gymnázia pomáhají
04.04.2022
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK, 3.A8
03.04.2022
Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce
31.03.2022
Úspěch našich němčinářů v okresním kole konverzační soutěže
30.03.2022
Práce influencera, aneb workshop s Karlem „Kovym“ Kovářem
28.03.2022
Velký Gatsby nevyšel ani napodruhé, bohužel…
28.03.2022
OK chemické olympiády
25.03.2022
Erasmus+ - Guadeloupe 2022
24.03.2022
MATEMATICKÝ KLOKAN
24.03.2022
2.B4 sklidila úspěch „Svačinou na pomoc“
24.03.2022
Schützův pohár dívek VG
18.03.2022
Naděje a víra v lepší svobodný zítřek…
18.03.2022
Zkoušky FCE
10.03.2022
Pozvánka na Koncert pro Ukrajinu
04.03.2022
Workshop s Karlem Kovářem alias Kovym
03.03.2022
Vítězové školního kola olympiády v NJ
28.02.2022
GFMP hledá nového pracovníka na pozici hospodářka a mzdová účetní
26.02.2022
DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU
24.02.2022
Školní kolo olympiády z francouzštiny
15.02.2022
Sdělení školní knihovny
15.02.2022
Alpy 2022
11.02.2022
Detektivní workshop
09.02.2022
Lyžařský výcvik - Krkonoše
06.02.2022
Olympiáda z anglického jazyka
30.01.2022
Erasmus+ - Mobilita Rumunsko
13.01.2022
NA ZKUŠENOU DO FINSKA
11.01.2022
Naše česká Italka
09.01.2022
Vánoce po anglicku
04.01.2022
Evropa a její pochoutky – Erasmus +
02.01.2022
INFORMACE K ANTIGENNÍMU TESTOVÁNÍ OD 3. LEDNA 2022
25.12.2021
PF 2022
22.12.2021
Videokonference Découvrir l'Europe: la tienne, la mienne, la nôtre
20.12.2021
Výlet španělského klubu
09.12.2021
Návštěva Prahy třídou 2.A8
07.12.2021
Nejdražší ozdobičky u nás
02.12.2021
GETTING TO KNOW THE HISTORY OF ENGLAND
30.11.2021
Erasmus+ - Découvrir l´Europe – la tienne, la mienne, la nôtre
27.11.2021
PODZIMNÍ CHVILKA MELANCHOLIE
25.11.2021
Dějepisná exkurze
24.11.2021
PYTHAGORIÁDA
23.11.2021
Odborníci z praxe na gymnáziu
22.11.2021
Hiking in Europe - Virtual Mobility
18.11.2021
Místo pouštění draků v DRAKu
15.11.2021
Ve finále Olympiády regionálních znalostí naši žáci zazářili
10.11.2021
Návštěva opočenského zámku
01.11.2021
Bílá pastelka 2021
01.11.2021
Hiking in Europe – Výlet do Krkonoš
31.10.2021
Exkurze výtvarné výchovy a chemie
27.10.2021
Erasmus days 2021
25.10.2021
Italka na GFMP
22.10.2021
STUDENTS FROM RYCHNOV GRAMMAR SCHOOL IN FINLAND
21.10.2021
Přírodovědný klokan
14.10.2021
Exkurze Chemie
13.10.2021
Chemická přednáška
12.10.2021
Olympiáda regionálních znalostí už potřetí
11.10.2021
Návrat do „dlouhého století“
08.10.2021
Složení Školské rady na Gymnáziu F. M. Pelcla
07.10.2021
Exkurze hudebníků do Poličky a Litomyšle
06.10.2021
Exkurze do jižních Čech a Rakouska
05.10.2021
Erasmus+ - Découvrir l᾽Europe: la tienne, la mienne, la nôtre
04.10.2021
Sedmý ročník Noci vědců za námi
30.09.2021
Jak si zvyknout na novou školu a zapadnout do nového kolektivu?
24.09.2021
Putování Sedmihradskem a rumunským Banátem
22.09.2021
Co můžete zažít na adapťáčku ve škole?
14.09.2021
Dlouhodobá mobilita 3 studentů Gymnázia F.M. Pelcla v Nousiaisten
13.09.2021
PŘIPRAVUJEME VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY GFMP
09.09.2021
Informace pro rodiče žáků a studenty
03.09.2021
Noc vědců 2021
02.09.2021
Erasmus+ opět v akci
30.06.2021
Sportovní den nižšího gymnázia
24.06.2021
Super nápad jak si zlepšit léto
19.05.2021
OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY PRO VŠECHNY TŘÍDY OD 24. 5. 2021
11.05.2021
NOVÁ INFORMACE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÝ OBOR,
07.05.2021
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA NA NG
28.04.2021
ORGANIZACE VÝUKY V TÝDNU OD 3. KVĚTNA 2021
28.04.2021
2. místo v celorepublikové soutěži PhotoContest
28.04.2021
Club français
22.04.2021
SBĚR PAPÍRU V DOBĚ COVIDOVÉ
15.04.2021
VIRTUÁLNÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD GFMP
14.04.2021
Finále Olympiády regionálních znalostí
14.04.2021
Aktuální informace o přijímacích zkouškách
12.04.2021
Úspěchy žáků NG v 70. ročníku MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
08.04.2021
Rodilé mluvčí coby zpestření online hodin němčiny
07.04.2021
Jak se má student chovat na online hodině
31.03.2021
VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
24.03.2021
Soutěž v anglickém jazyce
23.03.2021
Malé VELKÉ radosti – WE SHALL NEVER SURRENDER!
21.03.2021
POSUNUTÍ TERMÍNU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
17.03.2021
Z rubriky KRIMI aneb Česká literární klasika trochu jinak
17.03.2021
Olympiáda regionálních znalostí letos online
04.03.2021
Jazyková animace „Němčina nekouše“ online
23.02.2021
Školní kolo olympiády z francouzského jazyka
13.02.2021
Výuka od 15. 2. 2021
09.02.2021
Provoz školy v době distanční výuky
03.02.2021
OPĚT SOUTĚŽÍME – DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
31.01.2021
2. pololetí školního roku 2020/2021 - začínáme distanční výukou
28.01.2021
VÝUKA OD 25. 1. 2021
26.01.2021
DISTANČNÍ VÝUKA VÝTVARNÉ VÝCHOVY
24.01.2021
VÝUKA OD 11. 1. DO 22. 1. 2021
11.01.2021
INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM
08.01.2021
VÝUKA OD 4. 1. 2021 DO 10. 1. 2021
02.01.2021
PF 2021
18.12.2020
Nadílka ve školní knihovně
18.12.2020
NÁVRAT K PREZENČNÍ VÝUCE DALŠÍCH TŘÍD GYMNÁZIA
17.12.2020
Poems for Advent Time
01.12.2020
Noc vědců netradičně -  on-line
29.11.2020
Portrétní kresby s rouškami
27.11.2020
Den otevřených dveří 2020/2021
24.11.2020
Rozpis maturitních ročníků volitelných předmětů od 25. 11. 2020
12.11.2020
Noc vědců 2020
22.10.2020
Club de español
16.10.2020
Erasmus days
15.10.2020
Erasmus Days 15th-17th October 2020
13.10.2020
Exkurze Jižní Čechy - Mauthausen
13.10.2020
OD STŘEDY SE ZAVŘOU VŠECHNY ŠKOLY
09.10.2020
Omezení provozu škol a školských zařízení
08.10.2020
Adapťáček
07.10.2020
Adaptační kurz
07.10.2020
"Think out of the box!" S podtitulem: "Neurovědec z N.Y. na hodinách angličtiny"
02.10.2020
Rozhodnutí Krajské hygienické stanice
29.09.2020
Školní knihovna opět v provozu!!!
16.09.2020
Jeďte pryč!
15.09.2020
Den mezi oranžovými lampiony
08.09.2020
Průběh zahájení školního roku
17.06.2020
Výsledky přijímacího řízení osmileté studium: 79-41-K/81
16.06.2020
Výsledky přijímacího řízení čtyřleté studium: 79-41-K/41
25.05.2020
Nabídka letního tábora GRK
11.03.2020
Informace pro studenty (a rodiče)
06.03.2020
Výzva hejtmana KORONAVIRUS
04.03.2020
...a už je tu zase florbal
04.03.2020
Chemická olympiáda – okresní kolo kategorie D
02.03.2020
Úspěch v olympiádě z anglického jazyka
26.02.2020
Ruský večer
23.02.2020
Školní kolo olympiády z francouzského jazyka
19.02.2020
VALENTÝNSKÝ TRIUMF NAŠICH NĚMČINÁŘŮ
18.02.2020
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY RYCHNOVSKÉHO OKRESU
13.02.2020
TERVETULOA TŠEKKEIHIN
11.02.2020
Projektový den
11.02.2020
Finále - basketbal dívek
10.02.2020
Den otevřených dveří - program
10.02.2020
Projekt Příběhy z Mayukwayukwa na Gymnáziu Františka Martina Pelcla
24.01.2020
Naši šachisté opět na trůnu
22.01.2020
Přednáška Lukáše Macka
12.01.2020
Školní kolo konverzační soutěže v NJ
07.01.2020
Anglický klub
06.01.2020
Vánoční zpívání
18.12.2019
Za kulturou do Prahy
16.12.2019
Pozdrav z Paříže
16.12.2019
Čerti na GFMP
06.12.2019
Jazykáři z NG slavili úspěchy na holickém pódiu
28.11.2019
MATHIEF 2019
27.11.2019
Stromy pro Orlické hory
27.11.2019
Projektové vyučování na nižším gymnáziu mělo pokračování
27.11.2019
Středoškolský pohár - basketbal
21.11.2019
Klicperovo divadlo tak jako každý rok...
14.11.2019
Výročí Františka Martina Pelcla
13.11.2019
Výměnný program s Belgií
11.11.2019
Zasílejte fotografie do soutěže PHOTO CONTEST
05.11.2019
NÁVŠTĚVA CUKROVARU V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ A HOSPITALU KUKS
05.11.2019
Den v třídírně plastů
31.10.2019
Bowling nejlepších žáků nižšího gymnázia s ředitelem
31.10.2019
Matematický orienťák 2018 – první a čtvrté místo pro GRK !
31.10.2019
Hudební exkurze
24.10.2019
Život studentů
24.10.2019
Výměnný pobyt Česko  ̶  Slovensko
22.10.2019
Doplňovací volby do školské rady pro období 2019-2020
11.10.2019
NÁVŠTĚVA NÁRODNÍ GALERIE
11.10.2019
HUDEBNÍ EXKURZE DO POLIČKY A LITOMYŠLE
30.09.2019
Noc vědců 2019
30.09.2019
Po galeriích a významných místech Paříže s návštěvou v Remeši
24.09.2019
Adaptační kurz 1. A4 a 1. B4
24.09.2019
Dopis z Adapťáčku třídy 1. A8
23.09.2019
Program Noc vědců 2019
17.09.2019
TY A JÁ V PEKINGU
11.09.2019
Ohlédnutí za červnovou ZAHRADNÍ SLAVNOSTÍ na rychnovském gymnáziu
16.08.2019
Noc vědců 2019
25.06.2019
Francouzský klub
24.06.2019
Horko ve Zlíně
17.06.2019
Výměnný pobyt se Slovenskem
04.06.2019
3. zahradní slavnost
04.06.2019
Velikonoční JOT Olve turnaj v Belgii a mezinárodní turnaj Rakousko - Badminton
04.06.2019
Příjemný den třídy 3A8
29.05.2019
Výsledky 2. kola přijímacího řízení
06.05.2019
2. kolo přijímacích zkoušek
06.05.2019
Úspěch v krajském kole olympiády z českého jazyka
29.04.2019
Výsledky přijímacího řízení po náhradních termínech
23.04.2019
Česko-německá výměna – část druhá
23.04.2019
FAMÓZNÍ RUŠTINÁŘI V PRAZE
23.04.2019
Divadélko pro školy
17.04.2019
Tenkrát na východě - program studentů volitelného dějepisu
17.04.2019
Zlato z Puškinova památníku
15.04.2019
Beseda se soudcem
15.04.2019
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
11.04.2019
Motivace s talentem se zřejmě skutečně rovná úspěchu
11.04.2019
Francouzsky s Francouzem
11.04.2019
Rychnovská francouzština na krajském kole olympiády
09.04.2019
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIUM F. M. PELCLA V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
08.04.2019
Krajské kolo konverzační soutěže z ruského jazyka
05.04.2019
Příměstské tábory - 2019
01.04.2019
Literárně-historická exkurze 3. ročníků
22.03.2019
Veřejná zakázka - Oprava palubkové podlahy ve Sportovní hale Romana Šebrleho v Rychnově n.Kn.
22.03.2019
Matboj HK
18.03.2019
Fyzikální olympiáda
24.02.2019
Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo kategorie III.A
24.02.2019
100 nových knih ve školní knihovně
13.02.2019
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMČINĚ
11.02.2019
Rudolfinum
04.02.2019
Soutěž „Best in Deutsch“
28.01.2019
Lyžařský kurz 2A8
16.01.2019
Školní kolo konverzační soutěže v NJ
07.01.2019
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
18.12.2018
Když studenti překonají své kantory ...
10.12.2018
Mikuláš, andělé a čerti
10.12.2018
Čertovská kavárna
09.12.2018
Velká čínská noc
03.12.2018
Soutěž Mathief 2018
03.12.2018
HISTORICKÉ SKOTSKO
01.12.2018
Klášterní ulice aneb To je vražda, hopsala
19.11.2018
Fyzikální náboj
19.11.2018
Přestavba biologické laboratoře
05.11.2018
Krajské kolo v plavání
04.11.2018
Česko-slovenská výměna
30.10.2018
Putování v době výuky
30.10.2018
Matematický orienťák 2018 – první dvě místa pro GRK!
11.10.2018
Divadelní představení „Faust“
11.10.2018
100 let české vědy na GFMP
11.10.2018
AUSTAUSCH 2018/19 – část první
07.10.2018
ADAPŤÁČEK 2018
18.09.2018
Noc vědců 2018
18.09.2018
ADAPTAČNÍ KURZ 2018
18.09.2018
Ohlédnutí za zeměpisnou exkurzí do Rakouska
30.08.2018
Sportovec 2018
12.07.2018
Úklid lesa Včelný
03.07.2018
Zahradní slavnost na rychnovském gymnáziu
18.06.2018
Úspěch ruštinářů GFMP v Praze
12.06.2018
2. ZAHRADNÍ SLAVNOST
12.06.2018
Kamarádi z Oravské Polhory u nás již potřetí
11.06.2018
Dny orientace v přírodě 22. 5. 2018
06.06.2018
Výměna BELGIE
17.05.2018
Rychnov má nejlepšího ruštináře v republice
07.05.2018
Příměstské tábory GFMP
02.05.2018
Exkurze v Orlických horách
25.04.2018
Žijeme na jednom světě
15.04.2018
Filmová noc 2018
15.04.2018
Výlet do archeoparku
09.04.2018
Úspěch studentů rychnovského gymnázia na soutěži Puškinův památník
03.04.2018
Němčina se pyšní stříbrem
01.04.2018
Konverzační soutěž v ruském jazyce
16.03.2018
Filmová noc 2018
13.03.2018
Úspěch recitátorů z naší septimy
13.03.2018
Literárně-historická exkurze 3. ročníků
09.03.2018
Hurá do krajského kola olympiády z anglického jazyka
27.02.2018
JACK AND JOE
23.02.2018
VISIT FROM CANADA
23.02.2018
Fykosí fyziklání
08.02.2018
Gymnazisté na KP škol v šachu
05.02.2018
Krajské kolo fyzikální olympiády
31.01.2018
Cestovatelské okénko DOD
29.01.2018
Den otevřených dveří + program
22.01.2018
Miloš Zeman, či Jiří Drahoš?
16.01.2018
Motivace + talent = úspěch ve volbě kariéry
02.01.2018
Na budky!
22.12.2017
Rádi obdarováváme
22.12.2017
Pečeme v domově důchodců
20.12.2017
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
18.12.2017
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA NA OBDOBÍ 2018/2020
14.12.2017
KDO BUDE NOVÝM PREZIDENTEM ČESKÉ REPUBLIKY?
08.12.2017
Ohlédnutí za česko-německou výměnou
08.12.2017
MIKULÁŠ, ANDĚLÉ, ČERTI A KNIHA HŘÍCHŮ
07.12.2017
Vyberte CHALLENGE pro naši školu
06.12.2017
Junior náboj
06.12.2017
Logická olympiáda
06.12.2017
Gymnazisté opět první na OP škol v šachu
05.12.2017
Těsně před vchodem do Brlohu...
05.12.2017
Fyziklání online
04.12.2017
Přírodovědný klokan
04.12.2017
Fyzikální náboj
04.12.2017
Vánoční program - Letem světem
15.11.2017
Po dvou letech opět do Bohnic
10.11.2017
Exkurze do Parlamentu ČR
06.11.2017
Exkurze do Broumova
02.11.2017
Výběrové řízení PC 2017
31.10.2017
Výměnný pobyt GFMP a ZŠ Oravská Polhora
30.10.2017
Návštěva Rudolfina
30.10.2017
MATEMATICKÝ ORIENŤÁK - 1. místo
18.10.2017
Bowling s ředitelem
17.10.2017
Suit-up Day
17.10.2017
Po stopách Bohuslava Martinů a Bedřicha Smetany
12.10.2017
Noc vědců 2017
11.10.2017
Krajské finále středoškolského poháru v atletice
03.10.2017
Pozdrav ze Slovenska
24.09.2017
Noc vědců 2017
24.09.2017
Exkurze Polsko
19.09.2017
Zábavné seznamování ve škole
19.09.2017
Seznamování v Deštném v Orlických horách
13.09.2017
Svět vzhůru nohama
31.08.2017
Pochopit a porozumět
31.08.2017
Zahradní slavnost
31.08.2017
Šachisté na tahu ve Zlíně
31.08.2017
Kytice
31.08.2017
6. ročník školní fotografické soutěže Svět přes objektiv 2017
31.08.2017
S červnem skončil francouzský klub a konverzace z francouzštiny
31.08.2017
Na návštěvě u našich slovenských kamarádů
31.08.2017
Den orientace v přírodě
31.08.2017
Puškinův památník – ARS POETICA
31.08.2017
Turistická vizitka